Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Generalforsamling 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling i Døjringe Vandværk: tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19.30 i Kulturhuset i Stenlille
Alle andelshavere er velkomne. Af hensyn til det efterfølgende, lette traktement er tilmelding nødvendig senest d. 20. februar 2018. Dette sker til:
- formand Peder Jensen - 4068 4665 eller til kasserer Eduard Rasmussen - 4019 5780
Dagsorden ifølge vedtægterne!
Bestyrelsen, Døjringe Vandværk

Generalforsamling-ref.

 
Referat 2017 - klik her
 
Afbrydelser
Selskabet og dets bestyrelse skal efter bedste evne sørge for, at vandværket holdes i konstant drift, således at medlemmerne kan bruge vandet uden forstyrelser eller afbrydelser. Men selskabet påtager sig ikke ansvar for evt. afbrydelser eller for følgerne heraf for de enkelte medlemmer.
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com