Døjringe Vandværk

 
Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.
 
Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets love.

Svingende vandtryk

 
Svingende vandtryk – og forsyning fra Døjringe Vandværk
Vi har igennem en længere periode forsøgt at afhjælpe de driftssvigt, der har været på vort vandværk. Vi har søndag aften d. 28. maj 2017 konstateret, at én af vore to vandboringer har haft meget lav pumpekapacitet i en længere periode. Det skyldes en defekt i bunden af boringen på pumpen. Pumpen blev repareret natten til mandag og kan nu levere næsten fuld kapacitet. Under normale forhold har vi ingen leveringsproblemer. Vi indstiller dog kraftigt, som altid om sommeren, at ex. havevanding med slange stopper, da vandforbruget ellers stiger voldsomt.

Vi beklager de gener det lave vandtryk har haft for jer forbrugere.

Med venlig hilsen

Morten Carlsen
Pva. Døjringe Vandværk

Generalforsamling

 
Referat 2017 - klik her
 
Afbrydelser
Selskabet og dets bestyrelse skal efter bedste evne sørge for, at vandværket holdes i konstant drift, således at medlemmerne kan bruge vandet uden forstyrelser eller afbrydelser. Men selskabet påtager sig ikke ansvar for evt. afbrydelser eller for følgerne heraf for de enkelte medlemmer.
Webmaster LEMANN GRAFISK  | lemann.grafisk@gmail.com