Udskiftning af vandmålere til fjerneaflæste målere

Arbejdet udføres i løbet af 2024, af vor smed Carsten Petersen.
Der hvor måler er monteret i en målerbrønd behøver forbrugeren ikke at være tilstede.

Når måleren er skiftet lægges der en seddel i postkasse med oplysning målervisning.
Måleren opbevares indtil aflæsning er ok og registreret.

Hvor måler sidder inde kontaktes forbrugeren for adgang til udskiftning af vandmåler:
Nogle steder vil vandværket nedgrave en målerbrønd, i disse tilfælde kontaktes forbrugeren af vandværket forinden.

Er der spørgsmål kontakt da vandværket tak


Udgivet

i

af

Tags: