Vandingsforbuddet ophævet

Døjringe Vandværk ophæver hermed det vandingsforbud vi indførte primo juni 2018. Den usædvanlige tørre sommer og det høje vandforbrug samt uheldige sammentræf af flere, tekniske problemer på vandværket medførte, at bestyrelsen akut måtte beslutte vandingsforbuddet indtil forholdene var normale igen. Og det er de heldigvis nu.

Døjringe Vandværk er efterhånden af noget ældre dato. Så den spidsbelastning vi var ude for i indeværende sommer satte vandværkets ydeevne på en hård prøve. Bestyrelsen har gennemført tiltag og har sat gang i flere initiativer og vil tage de nødvendige, fremadrettede beslutninger for at øge forsyningssikkerheden markant i fremtiden.

Vi skylder også Stenlille Vandværk stor tak for velvillig og hurtig hjælp med at forsyne Døjringe Vandværk med ekstra vand, da det kneb allermest.

Vi beklager meget den gene, som den svigtende vandforsyning, har medført for vore forbrugere.


Udgivet

i

af

Tags: