Meddelelser

 • Generalforsamling 2024
  Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00  I Kulturhuset i Stenlille – Tilmelding af hensyn til forplejning på tlf. 40195780 (sms) Dagsorden i følge vedtægter. Forslag der ønskes til behandling afgives til bestyrelsen senest 15. februar!
 • Urent vand
  Vi er stadig opmærksomme på urent vand primært i Dybendalområdet. Vi har skyllet alle forgreninger en ekstra gang tirsdag morgen i dette område ved at lukke vand ud ved den sidste målerbrønd på alle forgreninger. Denne lukning vil også kunne give urent vand; men derefter skulle det gerne blive rent igen. Bliver vandet urent så… Læs mere: Urent vand
 • Driftstop
  Vi havde et kortvarigt driftsstop d. 13. maj 2020 på udpumpning af vand. Når vandtrykket i ledningsnettet bliver lavt, vil der ved fornyet, normalt tryk ske nogle løsninger af de aflejringer der er i slangerne. Det er primært okker, som løsner sig og som farver vandet brunt. Det er ikke farligt; men kan godt give… Læs mere: Driftstop
 • Vandingsforbuddet ophævet
  Døjringe Vandværk ophæver hermed det vandingsforbud vi indførte primo juni 2018. Den usædvanlige tørre sommer og det høje vandforbrug samt uheldige sammentræf af flere, tekniske problemer på vandværket medførte, at bestyrelsen akut måtte beslutte vandingsforbuddet indtil forholdene var normale igen. Og det er de heldigvis nu. Døjringe Vandværk er efterhånden af noget ældre dato. Så… Læs mere: Vandingsforbuddet ophævet
 • Vandmangel 2018
  Døjringe Vandværk må endnu engang bede om, at der holdes igen med vandforbruget.  I tre uger har vore 2 boringer kørt uafbrudt, stadig med lav vandstand og af og til med trykfald. Vi kan ikke nå at fylde lagertanken om natten, hvor forbruget plejer at være lavt. I øjeblikket har vi om natten et forbrug… Læs mere: Vandmangel 2018