Kontakt

Har du spørgsmål til aktuel drift af vandværket, som ikke fremgår af hjemmesiden, kan du kontakte:

Eduard Rasmussen på mobiltlf. 4019 5780 eller e-mail duebjergauto@c.dk

Manuel aflæsning af vandmåler til vandværket sker på https://www.aflas.dk/956

Manual aflæsning af vandmåler til Sorø forsyning (afledning) sker på https://forsyningonline.dk/soroe/login