Forbruger

Vedtægter

Døjringe vandværks vedtægter

Hvad hæfter du for?

Selskabets medlemmer hæfter udadtil solidarisk for selskabets forpligtelser og indadtil i forhold til afgifter.

Såfremt et medlem afhænder eller på anden måde afstår ejendommen i hvilken, der er installeret vand fra vandværket, skal han drage omsorg for, at den nye ejer indtræder som medlem i selskabet i hans sted. I modsat fald hæfter han fortsat som medlem.

Regulativ

Normalregulativ for Forbrugerejede almene Vandforsyninger i Sorø Kommune (se PDF)

Takstblad

Døjringe vandværk takstblad 2023 som her, og takstblad 2024 her

Vandanalyse

Du kan finde alle vandanalyse resultater her

Hvordan finder vandet ud til dig?

Nogle af de større forsyningsselskaber har lavet en fin side både for børn og voksne, hvor man kan få indblik i hvordan et vandværk fungere, du finder det på https://vandetsvej.dk