Ekstraordinær Generalforsamling 4. dec. 2017

Andelsselskabet Døjringe Vandværk
Døjringevej 46
4180 Sorø

Ekstraordinær Generalforsamling mandag d. 4. december 2017

Version 1

* Mødet:
Sted : Stenlille Kulturhus
Bestyrelsen
– Tilstede : Eduard Rasmussen, Kim Jørgensen, Peder Jensen og Morten Carlsen
– Afbud fra : Torben Riis havde meldt afbud.
– Referent : Morten Carlsen
Forbrugere : 10 forbrugere

* Mødet åbnes 
Formanden bød velkommen.

* Valg af dirigent
Søren Sundby blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt iht. vedtægterne.

* Godkendelse af overtagelse af Dybendal Vandværk
– Formanden Peder Jensen gennemgik de væsentligste punkter i overtagelsesforløbet. Overtagelsen er sket på initiativ fra Dybendal Vandværk. Dybendal Vandværk har 77 forbrugere og med Døjringe Vandværks 263 forbrugere får det fortsættende andelsselskab i alt 340 forbrugere.

Døjringe Vandværk betragter overtagelsen som en ekstra sikring af vandforsyningssikkerheden til begge vandværkers forbrugere. Der kan nu oppumpes vand fra 3 boringer.

Dybendal Vandværk andelsforening lukkes pr. 31. december 2017 og samtlige rettigheder, forpligtigelser, aktiver og passiver overtages af Døjringe Vandværk.

De to vandværkers ledningsnet er under sammenkobling og vil mod behov kunne forsyne hinanden gensidigt i kritiske perioder. Denne sammenkobling bekostes af Dybendal Vandværk.
– Peder Jensen gennemgik hele Overtagelsesaftalen, der er underskrevet af begge bestyrelsers medlemmer.
– Der var herefter anledning til at komme med spørgsmål, som bestyrelsen svarede og kommenterede på.
– Dirigenten takkede Peder Jensen for gennemgangen.
– Dirigenten bad herefter om den ekstraordinære generalforsamlings accept af overtagelsen! Da der ikke var yderligere spørgsmål kunne dirigenten konstatere, at overtagelsen af Dybendal Vandværk hermed var godkendt iht. Døjringe Vandværks vedtægter.
– Dirigenten overlod herefter ordet til formanden Peder Jensen, der takkede Søren Sundby for god ledelse af den ekstraordinære generalforsamling og for opbakningen til overtagelsen fra de fremmødte forbrugere. 

* Evt.
Herefter var Døjringe Vandværk vært med en kop kaffe.
Der var ingen yderligere punkter under eventuelt.
Referenten vil gerne ønske Døjringe Vandværk held og lykke med denne milepæl i andelsforeningens liv.

Referent
Morten Carlsen
13. december 2017