Driftstop

Vi havde et kortvarigt driftsstop d. 13. maj 2020 på udpumpning af vand. Når vandtrykket i ledningsnettet bliver lavt, vil der ved fornyet, normalt tryk ske nogle løsninger af de aflejringer der er i slangerne. Det er primært okker, som løsner sig og som farver vandet brunt. Det er ikke farligt; men kan godt give både lugt og smag til vandet. I det meste af forsyningsnettet er dette uproblematisk, da der er et stort forbrugt af vand og slangerne således hurtigt bliver gennemstrømmet af “nyt” vand. Dybendalsområdet har imidlertid et lavt vandforbrug og ledningsnettet er derfor længere tid om at blive gennemskyllet. Vi opfordrer derfor til, at alle i dette område lader vandet løbe i en halv til en hel times tid – eller til vandet er klart igen.

Vi beklager driftsstoppet og de ulemper det har forårsaget. Vi følger op på problematikken og vil undersøge om vi kan skylle dele af ledningsnettet inden det når forbrugerne.


Udgivet

i

af

Tags: