Kategori: Meddelelser

 • Generalforsamling 2024

  Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00  I Kulturhuset i Stenlille – Tilmelding af hensyn til forplejning på tlf. 40195780 (sms) Dagsorden i følge vedtægter. Forslag der ønskes til behandling afgives til bestyrelsen senest 15. februar!

 • Urent vand

  Vi er stadig opmærksomme på urent vand primært i Dybendalområdet. Vi har skyllet alle forgreninger en ekstra gang tirsdag morgen i dette område ved at lukke vand ud ved den sidste målerbrønd på alle forgreninger. Denne lukning vil også kunne give urent vand; men derefter skulle det gerne blive rent igen. Bliver vandet urent så…

 • Driftstop

  Vi havde et kortvarigt driftsstop d. 13. maj 2020 på udpumpning af vand. Når vandtrykket i ledningsnettet bliver lavt, vil der ved fornyet, normalt tryk ske nogle løsninger af de aflejringer der er i slangerne. Det er primært okker, som løsner sig og som farver vandet brunt. Det er ikke farligt; men kan godt give…

 • Vandingsforbuddet ophævet

  Døjringe Vandværk ophæver hermed det vandingsforbud vi indførte primo juni 2018. Den usædvanlige tørre sommer og det høje vandforbrug samt uheldige sammentræf af flere, tekniske problemer på vandværket medførte, at bestyrelsen akut måtte beslutte vandingsforbuddet indtil forholdene var normale igen. Og det er de heldigvis nu. Døjringe Vandværk er efterhånden af noget ældre dato. Så…

 • Vandmangel 2018

  Døjringe Vandværk må endnu engang bede om, at der holdes igen med vandforbruget.  I tre uger har vore 2 boringer kørt uafbrudt, stadig med lav vandstand og af og til med trykfald. Vi kan ikke nå at fylde lagertanken om natten, hvor forbruget plejer at være lavt. I øjeblikket har vi om natten et forbrug…

 • Vandingsforbud sommer 2018

  Døjringe Vandværk indfører øjeblikkelig vandingsforbud samt anden unødig forbrug af vand. Vi havde lørdag og søndag d. 2. og 3. juni 2018 et helt ekstraordinært højt vandforbrug på vandværket, at vore boringer ikke længere kunne følge med.  Det medførte et svigt i vandforsyningen. Hos flere af vore helt store forbrugere er vandforsyningen så kritisk, at…

 • Ekstraordinær generalforsamling

  Mandag 4. december 2017 kl. 19 i Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37. Bestyrelsen oplyste ved generalforsamlingen i starten af 2017, at der pågik forhandlinger med Dybendal Vandværk om at overtage dette vandværk. Grunden til overtagelsen er, at det ikke er muligt i andelskredsen at finde personer nok til en bestyrelse.Dybendal Vandværk har 78 andelshavere og udpumper…

 • Svingende Vandtryk

  Svingende vandtryk – og forsyning fra Døjringe VandværkVi har igennem en længere periode forsøgt at afhjælpe de driftssvigt, der har været på vort vandværk. Vi har søndag aften d. 28. maj 2017 konstateret, at én af vore to vandboringer har haft meget lav pumpekapacitet i en længere periode. Det skyldes en defekt i bunden af…