Forfatter: pl

 • Generalforsamling 2024

  Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00  I Kulturhuset i Stenlille – Tilmelding af hensyn til forplejning på tlf. 40195780 (sms) Dagsorden i følge vedtægter. Forslag der ønskes til behandling afgives til bestyrelsen senest 15. februar!

 • 30-08-2023 66991

 • 16-05-2023 60499

 • 31-03-2023 56948

 • 24-02-2023 54554

 • 25-11-2023 49406

 • 25-11-2022 49404

 • Urent vand

  Vi er stadig opmærksomme på urent vand primært i Dybendalområdet. Vi har skyllet alle forgreninger en ekstra gang tirsdag morgen i dette område ved at lukke vand ud ved den sidste målerbrønd på alle forgreninger. Denne lukning vil også kunne give urent vand; men derefter skulle det gerne blive rent igen. Bliver vandet urent så…

 • Driftstop

  Vi havde et kortvarigt driftsstop d. 13. maj 2020 på udpumpning af vand. Når vandtrykket i ledningsnettet bliver lavt, vil der ved fornyet, normalt tryk ske nogle løsninger af de aflejringer der er i slangerne. Det er primært okker, som løsner sig og som farver vandet brunt. Det er ikke farligt; men kan godt give…

 • Vandingsforbuddet ophævet

  Døjringe Vandværk ophæver hermed det vandingsforbud vi indførte primo juni 2018. Den usædvanlige tørre sommer og det høje vandforbrug samt uheldige sammentræf af flere, tekniske problemer på vandværket medførte, at bestyrelsen akut måtte beslutte vandingsforbuddet indtil forholdene var normale igen. Og det er de heldigvis nu. Døjringe Vandværk er efterhånden af noget ældre dato. Så…